Build software like a startup

De traditionele IT-strategieen zijn vaak te traag om innovaties volledige te benutten. De vraag naar software-innovaties neem toe, en hier mee de vraag naar meer flexibiliteit en een sneller time-to-market. 

In dit ebook wordt deze problematiek verder uiteengezet en wordt er gekeken Red Hat OpenShift onder de loep genomen als mogelijke oplossing.

Veel leesplezier!